BackEnd

Laravel Cách vận hành job queue

23/10/2021 | Tin tức

Tìm hiểu về Laravel Livewire.

23/10/2021 | Tin tức

Hưỡng dẫn cài đặt jitsi meet

18/11/2021 | Tin tức

hướng dẫn các bước cài đặt jitsi meet ứng dụng cho việc hội thảo video dành cho doanh nghiệp. Trên server linux với các bước hướng dẫn cụ thể trong bài viết

Hướng dẫn cài đặt jibri cho ứng dụng jitsi meet

20/11/2021 | Tin tức

Hướng dẫn cài đặt jibri cho ứng dụng jitsi meet. Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt jibri để live stream trên youtube và recording video về server linux. Trong bài viết lần trước mình đã hướng dẫn mọi người các cài đặt jitsi meet trên server ubuntu để hội thảo video miễn phí, thì bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người các cài đặt jibri cho việc stream và record video.

Hướng dẫn cài đặt laravel DebugBar

22/11/2021 | Tin tức

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người các cài đặt 1 pagakage để debug các dự án của laravel đó là Laravel DebugBar. Đây là một công cụ mạnh mẽ được khuyên dùng trong các dự án của laravel

Vòng đời của laravel

25/11/2021 | Tin tức

Vòng đời request Laravel (Request lifecycle Laravel), đối với mỗi framework đề có một vòng đời