Hưỡng dẫn cài đặt jitsi meet

18/11/2021 | Tin tức

hướng dẫn các bước cài đặt jitsi meet ứng dụng cho việc hội thảo video dành cho doanh nghiệp. Trên server linux với các bước hướng dẫn cụ thể trong bài viết

Jitsi Meet là ứng dịng hội nghị video mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí. Cũng giống như google meetzoom, bạn có thể dễ dàng cài đặt và tạo 1 cuộc họp trong trình duyệt sau vài giây mà không cần cài đặt thêm phần mềm khác.
Jitsi meet không yêu cầu tài khoản để sử dụng bất kỳ tính năng nào.
Ngoài ra bạn có thể tự mình cài đặt ứng dụng trên jitsi meet riêng cho các cuộc hội thoại cá nhân hay công ty...


Các bước cài đặt jitsi meet trên server linux

Yêu cầu:

 • Server linux hoặc debian phiên bản mới nhất (Ở đây đang dùng ubuntu 18).
 • Đã cài đặt các packages: gnupg2, nginx-full, curl, wget.
 • Một domain đã trỏ về server.

Bắt đầu cài đặt

 1.  Log into your server as root (or use sudo) and make sure your server is entirely up-to-date
  apt update
  apt full-upgrade
 2. Install the prerequisite packages
  apt install apt-transport-https
  sudo apt-add-repository universe
  sudo apt update
  sudo hostnamectl set-hostname meet.example.org
 3. Add the Jitsi repository to your package manager and refresh your package lists
  echo deb http://packages.prosody.im/debian $(lsb_release -sc) main | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
  wget https://prosody.im/files/prosody-debian-packages.key -O- | sudo apt-key add -
  curl https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key | sudo sh -c 'gpg --dearmor > /usr/share/keyrings/jitsi-keyring.gpg'
  echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/jitsi-keyring.gpg] https://download.jitsi.org stable/' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list > /dev/null
  sudo apt update
 4. Setup and configure your firewall
  sudo ufw allow 80/tcp      
  sudo ufw allow 443/tcp      
  sudo ufw allow 10000/udp      
  sudo ufw allow 22/tcp      
  sudo ufw allow 3478/udp      
  sudo ufw allow 5349/tcp      
  sudo ufw enable 
 5. Install Jitsi meet
  sudo apt install jitsi-meet
 6. Generate a Let's Encrypt certificate (optional, recommended)
  sudo /usr/share/jitsi-meet/scripts/install-letsencrypt-cert.sh
 7. Restart the Prosody and Jitsi services to apply changes (again):
   systemctl restart prosody 
  systemctl restart jicofo  
  systemctl restart jitsi-videobridge2

 

Nếu bạn muốn ứng dụng của mình có thể phát sóng trực tiếp trên youtube hoặc có thể lưu lại video trong cuộc hội thoại thì bạn có thể xem thêm bài viết   hướng dẫn cài đặt jibri cho ứng ứng jitsi meet.

Nhiều lượt xem

Vòng đời của laravel
25/11/2021 | Tin tức

Vòng đời request Laravel (Request lifecycle...

Bem là gì ? Quy tắt đặt tên cho CSS
24/11/2021 | Tin tức

BEM là viết tắt của Block-Element-Modifier,...

Hướng dẫn cài đặt laravel DebugBar
22/11/2021 | Tin tức

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng...

Những extension hay ho cho VSCode
21/11/2021 | Tin tức

Visual studio code là một trình soạn thảo...