Hướng dẫn cài đặt laravel DebugBar

22/11/2021 | Tin tức

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người các cài đặt 1 pagakage để debug các dự án của laravel đó là Laravel DebugBar. Đây là một công cụ mạnh mẽ được khuyên dùng trong các dự án của laravel

Trong quá trình phát triển phần mềm việc debug là việc không thể tránh khỏi của developer. Trong quá trình phát triển phần mềm với laravel thì có một công cụ debug vô cùng hữu ích và được các lập trình viên sử dụng đó là laravel debugbar.Nó là một pagakage mạnh mẽ với những tính năng ưu việt giúp các lập trình viên dễ dàng hơn trong việc debug.

Các tính năng nổi bật:

 • QueryCollector: Hiện tất cả những câu truy vấn đên database
 • RouteCollector: Hiện những thông tin của route hiện tại
 • ViewCollector: Hiện những view được tải lên trong lúc đó
 • EventsCollector: Hiện tất cả những sự kiện
 • LaravelCollector: Cho ta biêt version của Laravel và môi trường phát triển ứng dụng
 • ConfigCollector: Hiện những giá trị từ file config

cài đặt laravel debugbar

 1. Bước 1: Cài đặt gói 
  composer require barryvdh/laravel-debugbar
 2. Bước 2: Mở file config/app.php , trong mảng providers thêm vào dòng sau
  'Barryvdh\Debugbar\ServiceProvider',
 3. Bước 3: thêm Facade, trong mảng aliases
  'Debugbar' => 'Barryvdh\Debugbar\Facade',

Chú ý: Đối với phiên bản Laravel từ 5.5 trở lên, không cần bước đăng ký ServiceProvider và Facade do các phiên bản mới có tính năng tự động kiểm tra và đăng ký. Mặc định Laravel Debugbar ở chế độ hoạt động nếu thiết lập trong config/app.php với thuộc tính debug là true.

'debug' => env('APP_DEBUG', true),

 Tìm hiều về laravel debugbar

Sau khi cài đặt thành công thì laravel debugbar sẽ được hiển thị trên trình duyệt

 1. Message
  Message là một phần đặc biệt, nó chỉ loaded khi bạn gọi Facade trong code.

 2. Timeline
  Timeline là công cụ hoàn hảo giúp bạn sửa chữa những đoạn code chạy chậm, tốn nhiều thời gian xử lý.

 3. Exceptions
  Exceptions nó chứa các ngoại lệ và bạn có thể gi những ngoại lệ vào debugbar

 4. View
  Phần thông tin Views trong Laravel Debugbar chứa các thông tin về các Blade template được sử dụng để render ra trang web hiện tại, khi click vào từng view bạn sẽ thấy một bảng chứa các tham số được truyền cho view đó.

 5. Router
  Thông tin Route trong Laravel Debugbar bao gồm phương thức của Controller nào được sử dụng để xử lý cho route hiện hành, thông tin về prefix, alias, thông tin về Middleware nào được sử dụng.

 6. Queries
  Queries là một phần quan trọng nhất đối với nhiều ứng dụng. Với tab này, bạn có thể nhìn thấy tất cả những câu truy vấn đến cơ sở dữ liệu của bạn mỗi khi truy cập một trang bất kỳ. Từ đó dễ dàng tìm ra lỗi và cách khắc phục.

 7. Mail and Request
  Trong hai tab này chứa đựng mọi thứ khi gửi email và những request hiện tại.

Nhiều lượt xem

Vòng đời của laravel
25/11/2021 | Tin tức

Vòng đời request Laravel (Request lifecycle...

Bem là gì ? Quy tắt đặt tên cho CSS
24/11/2021 | Tin tức

BEM là viết tắt của Block-Element-Modifier,...

Hướng dẫn cài đặt laravel DebugBar
22/11/2021 | Tin tức

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng...

Những extension hay ho cho VSCode
21/11/2021 | Tin tức

Visual studio code là một trình soạn thảo...