Khác nhau giữa HTML và HTML5

21/11/2021 | Tin tức

HTML là viết tắt của Hyper text markup language là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. HTML được sử dụng cho hết hết các website hiện nay.HTML giúp các lập trình viên có thể cấu trúc và định dạng văn bản để hiển thị trên website.

HTML là gì ?

HTML là viết tắt của Hyper text markup language là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. HTML được sử dụng cho hết hết các website hiện nay.HTML giúp các lập trình viên có thể cấu trúc và định dạng văn bản để hiển thị trên website.

Chuẩn HTML được phát triển bởi W3C vào năm 1997. Trong quá trình phát triển HTML được cập nhật dần theo thời gian và hiện tại chuẩn HTML mới nhất là HTML5. HTML5 nó cung cấp thêm nhiều tính năng hơn so với HTML và xoá đi một số tính năng nghiêm ngặt thường thấy trong XHTML.

Khác nhau giữa HTML và HTML5

Về bản chất HTML và HTML5 là giống nhau , HTML5 nó giống như một bản nâng cấp của HTML nó nâng cấp và thêm những tính năng với mục đích là cải thiện trải nghiệm cho người dùng. Các khác biệt giữa HTML và HTML5 là :

SVG, canavas và những hình dạng vector đều được hỗ trợ bởi HTML5 trong khi HTML nếu muốn sử dụng vector chỉ có thể dùng nó kèm với một công nghệ khác hỗ trợ như Flash, VML...
HTML5 sử dụng web SQL database, application cache để lưu dữ liệu tạm trong khi đó HTML chỉ có cache của trình duyệt được dùng cho mục đích này.
Một sự khác biệt nữa giữa HTML và HTML5 là HTML không cho phép javascript chạy trong web browser trongkhi đó HTML5 hỗ trợ hoàn toàn cho Javascript
Một số element lỗi thời đã bị loại bỏ trong HTML5 như isindex, dir, font, frame, strike ...

Như vậy về cơ bản HTML5 là một bản nâng cấp của HTML. HTML5 hỗ trợ thêm các element và các tính năng cho người dùng và cũng loại bỏ đi những element lỗi thời nhằm mang đến trãi nghiệm tốt nhất cho người dùng , cũng như công cụ mạnh mẽ hơn cho các lập trình viên. Nếu trong bài viết này bạn vẫn chưa nắm được  HTML là gì  thì bạn có thể xem thêm bài viết trước đó về HTML.

Nhiều lượt xem

Vòng đời của laravel
25/11/2021 | Tin tức

Vòng đời request Laravel (Request lifecycle...

Bem là gì ? Quy tắt đặt tên cho CSS
24/11/2021 | Tin tức

BEM là viết tắt của Block-Element-Modifier,...

Hướng dẫn cài đặt laravel DebugBar
22/11/2021 | Tin tức

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng...

Những extension hay ho cho VSCode
21/11/2021 | Tin tức

Visual studio code là một trình soạn thảo...